Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/maxblogpress-ping-optimizer/maxblogpress-ping-optimizer.php on line 459

Kwi 15 2012

Pukeltasza i Mundurek


Jak żech chodzioł do szkoły, a niy boło to leko, niy boło, musiołech raniuśko ze pryka wylyjść nojpóźnij za dziesiyńć łosmo. Dziob sie łopluskać, zymby wypucuwać i do zdrzadła wejrzeć na moje wosy jak stojom – czy bydzie loło abo bydzie sucho. Niyskorzi znoleźć mundurek, bo bez niego niy wlejziesz do szkoły, mom go, chca łoblyc, a tu widza na biołym kraglu flek, drapko pod kokotek we ausgusie, a tu niy ma wody, zaś kajś pynknoł lajtung, a kragel corny. To nic. Heftna go na łopak ale nojprzód go przebigluja – i fertig, tasia na pukel i we sandalach drapko lecieć do szkoły. Jak tak leca, spomniało mi sie, dyć jo niy zrobioł zadanio ze maty niy naszpicowoł blajsztiftow i kredek. Byle mom chlyb z tomatom i łogorkiem. Gynau jak rechtor dzwonkym huśtoł ,stoł żech we raji, poleku wleźli my do klasy. Tasia nojprzód pod blat ze ławki,a nawiyrch heft do maty. Po karku leje mi sie strach bo niy mom tych słupkow na dzisioj, bo i jak i kej, jak wcora niy boło casu, grali my cołki dziyń we fusbal na kopli. Czech na czech do dziesiyńciu torow i nowy welunek. Jak żech przyszoł do dom boło ćma i boł żech blank wyplompany. Do tego sztromu zaś niy boło, a przy karbitce niy poradza rachować. Jak mnie Glacok spyto czamu niy mom to mu powiym co prądu nie było na naszej ulicy. Teroz ino rzykać co by ta lekcja jak nojdrabci sie skończoła. Nareście przerwa – wartko leca na plac, po trocha swiyżego luftu. Jak żech dychnoł, spomniało mi sie że mom we tasi szlojder, to by szło trocha na ciomple poszczylać, ale nic ze tego bo klasa zawarto. Na drugi lekcji trocha my ze polskigo pocytali i kożdy musioł cosik do tego napisać. Jo tam za dużo niy napisoł, ale zrobioł żech nojlepszy ślacek i za to dostołch czworka. Bydzie sie cym poasić w doma i możno niy byda musioł wonglo ze pywnice na wiyrch targać,bo i tak niy mom sioły po wcorajszym dniu. Na nostympnyj lekcji mieli my biologia, to cołko klasa poszła do łogródka. Rechtor pokozoł nom kaj co mo zaflancowane i posione. Pokozoł nom oberiba, radiski, rabarber, łogórki i ekleruje co jest co .Dyć my niy som ze miesioncka, abo ze blokow na losadzie Jana. Kożdy to mo we łogródku pod domym. Cosik mnie pikło na koniec i spytoł żech sie Glacoka – kaj mocie posiony Natron? Lepi boło niy pytać! Skuli tego musa po lekcjach pieronym ciyrpieć, bo musa jedna godzina łostać i dwiesta razy naszkryflać „Nie będę przeszkadzał na lekcji”. Jak inksze chopcy byli juz we doma to jo samucki we klasie siupoł i pisoł az na palcach mioł żech blazy. Inksi na pewno grajom we fusbal abo pojechali na gliniok sie kompać, a jo musza ta godzina jakoś przemitrynżyć. No ale i to zech szafnoł, cołkym wysuszony i godny przyszoł do dom i łosprawiom Mamie co to boł za ciynżki dziyń. Ale sie łopłacioło bo dostołch czworka ze polskigo. Te szkolne casy boły richtig ciynżke, ale żech wszystke szkoły szafnoł. Rechtory naucyli mnie rachować, pisać, gumować i gupich pytań niy zadować i za to trza im podzynkować.

A na koniec mi się spomniała tako piosynka. Pewnikiem jom znocie:
„Jak jo chodzioł do szkoły,
uczyły mnie rechtory:
jedyn, dwa, trzi, śtyry,
to są piykne litery.
Jak jo chodzioł do szkoły
uczyły mnie rechtory:
piwo pić, w karty grać
i z dziołchami tańcować”.

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/04/pukeltasza-mundurek/

Kwi 05 2012

Przed Wielkanocą

Easter
Już niedługo Zmartwychwstanie,
w doma wszystko czeko na nie.
Stół przybrany od parady,
som mazurki i rolady.
I kroszonki i wendzonki,
a w koszycku tyż świenconki.
Som i wuszty, balerony,
dwa galerty i bonbony.
Jest tyż zista i kołocze
z makiem, syrem, som synkocze.
Gryfny kokot siedzi w jajcach,
hazok dusi sie zaś w garcach.
Wszystko wonio i paruje,
chop zaś w piecu mi hajcuje.
Jo uwijom sie już drapko,
by Wielkanoc przeszła gładko.
Ale… czy ło to chodziło,
by na jodle sie skońcyło?

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/04/przed-wielkanoca/

Mar 20 2012

Napad na przistanku

New Day 1 - Beatdown 02-18-08

– Jorguś, dobrze żeś prziszoł, to sie połosprawiomy swobodnie póki moji niy ma. Powiym Ci co mie łostatnio spotkało.
– Wygrołeś w totka?
– A kaz tam. Nic z przijymności. Baba mie sprała paryzolym na przistanku.
– A cymu tego niy mogła zrobić w doma, w kuchni, antryju abo izbie?
– Przeca nigdy bych jom niy wpuścioł do dom. Acha, zapomniołech Ci pedzieć, że to niy boła moja żonka ino cudzo Baba łod cudzego chopa.
– To coz cudzo Baba miała do cudzego chopa, wtorym – jak dobrze myśla – jest żeś do ty cudzy Baby? Dobrze godom?
– Niby jest to logiczne, ale musa ci naświetlić okoliczności, poprzedzające te tragiczne wydarzynie na przistanku, ino musa do blumwaze wrazić te kwiotki.
– Skond mos te fajne kwiotki?
– Dostołech je łod ty Baby co mie sprała paryzolym.
– Niy rozumia. Sparła cie paryzolym a potym dała ci kwiotki? To sie przeca niy trzimo kupy, abo coś kręcis, abo Ci sie uwidziało!
– Jakby niy te kwiotki i te buły na łebie som bych tak pomyśloł, ale to som realia widoczne i pachnąco – kolorowe.
– To rozumia. Kwiotki woniajom, a Twoje buły majom taki kolor modro-sino-cerwono-zielono-kafebraun. Dali niywiela z tego rozumia.
– Jorguś, musa Ci to połosprawiać łod pocontku. Poszołech w szczoda na wiecor na autobus, tak kaś wele poł szosty. Juz boło ciymno. Stoja i filuja kaj tyn autobus, a tu nogle cuja, że paryzol łomie sie na mojym łebie i karku, a do tego słysza z zadku: Ty pieroński giździe, zaś żeś przepioł cołko rynta? Żech boł tym zszokuwany, toch sie ino zaconioł rękami i sklupiołech sie w naturalnym odruchu. Jak moja prześladowczyni zrobioła mało pauza coby myśla sznapnąć luftu, to jo sie łobrocioł gymbom do ty furie i… i…
– … i co, zaconżeś uciekać?
– Niy Jorguś, usłyszołech taki tekst:
– Och ponocku, wybocom, jo myślała, że to moj ślubny, bo mocie tako sama mansiestrowo jakla i copka, niydziwota żech sie pomyloła.
– O Jezusinku, co jo Wom zrobioła! Ale wyboccie mi boch boła tako wnerwiono, a tu jest tak ciymno, żech sie pomyloła. Wyciągła z taśki papiorzanne sznuptychle, jakiś śmierdzący parfin i zacła mie pucuwać i flyjguwać. W tym wyglondzie juzech nikaj niy mog jechać, toz dołech sie ji łodprowadzić do dom az pod dźwiyrze. Jak mie moja łobocoła, to sie az wystraszoła. Wziona mie seblokła, a potym zaprowadzioła pod kokotek do łaziynki. Dała mi gorki harbaty z coskym i kozała sie ciepnąć na szizlong. Rano wyglondołech doś żałośnie, ale po zapudruwaniu i medycznym zaklaubstruwaniu co większych skalycyń, chciołech iść do Ciebie po dorada prawno. Przed chałpom cekała na mie ta dziko kobiyta i dała mi te kwiotki. I to jest cołko kryminalno sprawa, wtoro mie spotkała. Skuli mojigo kolorowego wyglądu niy poszołech do Ciebie inoch Cie prosioł, cobyś tu przijechoł. I mom tako sprawa. Jorguś! Cy jo by mog – podug Ciebie – dochodzić sprawiedliwości we sądzie?

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/03/napad-na-przistanku/

Mar 01 2012

Wiosna

Muddy Road
Siedza na hoksze przi żeleźnioku i tak sie kichol nad blachom grzeja. Cołki tydziyń nic ino ryma, a wiosny jak niy ma, tak niy ma. Doł by Ponbocek trocha ciepła na dworze, a tu nic ino toplaka i wija. Jak sie mo pod chałpom droga ze kamiynia, abo ze tery to tako psota idzie przeczimać. Ale na Polny som koleiny dziurska jak kible połne marasu, wody i gliny, a we rancie i na przikopie jest jesce corny sniyg ze zimy. Besto kożdy co na Polny miyszko mo gumioki we laubie stoć. Jak musi kajś pojechać, noprzód trza do gumioka, szczewiki do tasie no i we droga, az do somsioda przy suchy szosyji. U niywtorych bez wiosna jest tyla gumioków co we sklepie i coby placu niy brakło lygajom je wszyscy na klepisku we stodole. Raus ze gumioka rajn do szczewika i zaroz drabko na bus halte stela. A kej zaś nazod sie przyjedzie trza iść do stodoły po gumioki, a we stodole jak we stodole – lotajom kacki, kury i gynsi, koty i myszy. To tyż sie niyłobyndzie bez zgorszynio – som gumioki cołkym łobsrane, a niywtore podziubane. Przi łoblykaniu trza dać pozor coby niy wdepnąć do jajca abo do myszy, bo żodyn niy wiy co dzisioj jest driny. Kożdymu sie juz łod downa cni coby ta droga boła sucho i coby boło ciepło łod jutra, a nojlepi łod wcoraj.

Jak sie ino zrobioło fajnie to kożdy dostoł uciechy do życio i do roboty. Na rancie wylazły łostomajte kwiotki i fajno trowa, bo tamtego roku to ino pokrziwy i badyloki. Ludzie po robocie drabko do dom, ryl i grabki pod paża i do łogrodka. Cołke hamozie trza wytargać i na gnojok wyciepnąć, potym pokopać, pograbić we raje potajluwać a we kożdy raji cosik inkszego poflancuwać. Jak boło wszystko pokopane trza mieć w kiblu wopno ze wodom rozciaprane, coby simiatkym stromy we łogrodku łobjelić, a niywtorym jest i to mało to tyż kożdego roku cołki pot, kożdo sztachyta bydzie sztrajchowano.

Przi tyla robocie żodyn sie niy kapnął jak sie ta nasza Polno piyknie wypucowała – poty posztrajchowane, na rantach fajno trowa, a we łogrodkach modo gymisa gotowa. Cołkym ze zadku we rajach stojom na bioło stromy łobielone, a we ich koronie – piscoły i łosy na kwiotkach robiom muzyka, cołkym na wiyrchu we gniozdzie na srogi aście wykluły sie piyrsze bociany nareszcie. Cołko droga juz wyschniynto, żodnych gumioków, bajtle we zandalach lotajom do familoków, a i jak tak dalyj bydzie to i po bosoku. Niy ma łognia w żeleźnioku ani rymy, siedza w laubie pija piwko, kole ucha loto mucha i po leku robi sie zaducha, fajnie gorko i wesoło byle boło tak do lata.

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/03/wiosna/

Lut 28 2012

Łostuda z kotym

Cat Nap

Mom takigo kota co mie wnerwio wielce,
daja mu maszkety, a łon drze sie „Jesce!”
W słonku sie wygrzywo i kociczki goni,
a mój chop ze złości klnie i fest faroni.
Godo mi co myszy w pywnicy mu szkudzom
i wrzescy co kota z chałupy wykludzo.
Bo takigo lynia niy trzimo sie w doma,
mo zlyź mu ze łoców:… kandego pierona!
No to jo do sklepu wartko żech pognała,
trzi szłapki na myszy do dom przytargała.
Chopek niy narzyko, ani niy pomstuje,
za to kot durch mrauczy, bo już wiosna cuje.

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/02/lostuda-kotym/

Starsze posty «