Łozprôwka ze starym gospodôrzym

Old Man of Lisboa

Wiycie, kiej­sik bez cufal pod­su­chôłech jak jed­na dziyn­ni­kôr­ka ze naszy­go „Gońca Górnośląskiego” łoz­pra­wia­ła ze decz­ko zwiy­ko­wa­nym sam­tyj­szym, pnio­ko­wym gospo­dôrzym przi jego łokrón­głym gybur­sta­ku.
– Rzyknijcie mi panocz­ku – pytô sie ta żór­na­list­ka – jak tyż to wyglón­dô u wôs we fami­li­ji taki ajn­fa­cho­wy dziyń we tyd­niu.
Starzik pod­ro­pôł sie po pali­cy, pome­di­ko­wôł decz­ko i napo­cznół:
– Hmmm, jak by to wóm panicz­ko pedzieć. Cucymy sie ze mojóm sta­róm tak kole siód­myj, zatym swadź­biy­nie…
– A co to je te swadź­biy­nie? – wty­kô swo­ji ta dziy­ni­kôr­ka…
– Nó, to by szło pedzieć, iże to jes „aktiw­nóść zeksu­al­nô”… Nó, tóż cucy­my sie kole siód­myj, zatym aktiw­nóść zeksu­al­nô, idy­my do kuchy­ni na śni­ôda­nie, zatym juzaś aktiw­nóść zeksu­al­nô, jô niy­sko­rzij czy­tóm jaki­sik caj­tóng, a moja sta­rô sprzón­tô pomiysz­ka­nie…
– Nó, to gryf­nie! A dal­szij?
– Nó, jesce przed łobia­dym aktiw­nóść zeksu­al­nô i wyla­zu­jy­my do kupy po spra­wón­ki… Wrôcómy sie nazôd, aktiw­nóść zeksu­al­nô, jô zaziy­róm na tele­wi­zy­jô a moja babecz­ka rych­tu­je let­ko­strôw­ny łobi­ôd.
– Nó, tóż môcie wszyj­sko poukłôda­ne…
– Ja, mómy. Niyskorzij sia­dó­my do łobia­du, lam­pus czer­wió­ne­go wina, aktiw­nóść zeksu­al­nô, zatym maluś­kô poło­biyd­niô drzi­mo­ta. Po jakij­sik godzi­nie idy­my do łogród­ka na frisz­ny luft, aktiw­nóść zeksu­al­nô, cosik tam poro­biy­my ze krza­mi i kwi­ôt­ka­mi, wrôcó­my do chał­py pod­wiyl sie niy zro­bi chłód­no. Skorzij wie­cze­rzy juzaś aktiw­nóść zeksu­al­nô i zatym zicu­jy­my przi tiszu…
– …?
– Po wie­cze­rzy, kie­rô poniy­ke­dy sie decz­ko uniy­sko­rzi, aktiw­nóść zeksu­al­nô i lygó­my do pry­ko­la.
– Musza pedzieć panocz­ku, co jô wôs na isto pódzi­wióm, wyście mie blank łocał­bro­wa­li…
– Blank niy miar­ku­ja sku­li cego? Przeca kôż­dy dziyń poda­ny na ink­sze!
– Pódziwióm wôs za to, iże we waszym wiy­ku sóme­ście panocz­ku taki aktiw­ny zeksu­al­nie!
– Gôdôcie panicz­ko łó mie, ja? – zadzi­wôł sie jubi­lat.
– Ja, ja! Nó bo jakóż inak­szij móm spo­ko­pić wasze słó­wec­ka – aktiw­nóść zeksu­al­no?
– Ganc ajn­fach! Moja sta­rô pie­przi bele co i dupa mi zawro­cô!

Ojgyn z Pnioków

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/lozprowka-ze-starym-gospodorzym/