«

»

Paź 05 2011

Wydrukuj to Wpis

Moja reforma familijno

Vacuum Cleaner

Tak sie przipatruja tym co rządzom we dzisiejszych fyrmach, downi zwanych Zakładami Prace. Likwidujom dużo tzw. stanowisk prace i to jym przinosi zysk. Wejrzicie ino sami: zlikwiduwali kase we tych fyrmach. Przeca bez konto bankowe możno geltaki ludziom posyłać. Myni ludzi sie tym zajmuje – majom profit. Wprowodzajom automatyzacjo, robotyzacjo i myni ludzi zatrudniajom – majom profit. Jesce by szło wiyncy takich działań pomiynić i mie sie to fest podobo. Wzionech z tego przikłod i zaconech reformuwać moja dwuosobowo społka familijno, we wtory jo jest Prezesym a moja ślubno Wiceprezeskom.

Wiceprezeska mie dużo kosztuje. Downi prała mi koszule i inksze oberchymdy na waszbrecie, teroz kupiołech ji automatyczno pralka i niy musi tego robić. Downi warzyła mi łobiod na blasze, grzoła sie przi tym festelnie, toch ji kupioł microwela i niy musi już warzić. Downi ze scotkom, sipom i ajmerkym gonioła po pomiyszkaniu kurz, teroz kupiołech ji łodkurzac i niy musi juz tego robić. Downi do łobiadu musiała strugać kartofle (a wiycie wiela jo ich zezyroł?), dziś kupuja ji kartofle w proszku i niy musi tego już robić. Mogbych sam tych downych mecyjow spisać jesce dwie kartki, ale wychodzi mi iz moja ślubno jest coroz myni potrzebno we moi fyrmie. Wezna i jom zwolnia. Co? Przestanie łobciążać mój budżet domowy, wtory jest na ty świynty granicy 60% niy PKB ale moji pynzyje ze starego bajtlika. Jesce bych tu pomiynioł pewne świadcynia niymaterialne, wtorych już łod poru lot mi niy świadcy, alech jest bilduwany i ło tym niy byda pisać. Miarkujecie co?

Toz te wyży spisane dezyderaty przedłożołech moi Wiceprezesce. Jak mi skląsknie gymba i podlycom mi sie te lima pod ślypiami, wtore powstały na negocjacjach z Wiceprezeskom, to Wom zaś coś mondrego napisa. Ida sie zrobić świyrzy omszlag na gowie, bo mi ziokera coś niy pasuje. Toz pyrsk!

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/moja-reforma-familijno/