Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Moja reforma familijno | Kopruch

Moja reforma familijno

Vacuum Cleaner

Tak sie przi­pa­tru­ja tym co rzą­dzom we dzi­siej­szych fyr­mach, downi zwa­nych Zakładami Prace. Likwidujom dużo tzw. sta­no­wisk pra­ce i to jym przi­no­si zysk. Wejrzicie ino sami: zli­kwi­du­wa­li kase we tych fyr­mach. Przeca bez kon­to ban­ko­we moż­no gel­ta­ki ludziom posy­łać. Myni ludzi sie tym zaj­mu­je — majom pro­fit. Wprowodzajom auto­ma­ty­za­cjo, robo­ty­za­cjo i myni ludzi zatrud­nia­jom — majom pro­fit. Jesce by szło wiyn­cy takich dzia­łań pomiy­nić i mie sie to fest podo­bo. Wzionech z tego przi­kłod i zaco­nech refor­mu­wać moja dwu­oso­bo­wo spo­łka fami­lij­no, we wto­ry jo jest Prezesym a moja ślub­no Wiceprezeskom.

Wiceprezeska mie dużo kosz­tu­je. Downi pra­ła mi koszu­le i ink­sze obe­rchym­dy na waszbre­cie, teroz kupio­łech ji auto­ma­tycz­no pral­ka i niy musi tego robić. Downi warzy­ła mi łobiod na bla­sze, grzo­ła sie przi tym festel­nie, toch ji kupioł micro­we­la i niy musi już warzić. Downi ze scot­kom, sipom i ajmer­kym gonio­ła po pomiysz­ka­niu kurz, teroz kupio­łech ji łod­ku­rzac i niy musi juz tego robić. Downi do łobia­du musia­ła stru­gać kar­to­fle (a wiy­cie wie­la jo ich zezy­roł?), dziś kupu­ja ji kar­to­fle w prosz­ku i niy musi tego już robić. Mogbych sam tych downych mecy­jow spi­sać jesce dwie kart­ki, ale wycho­dzi mi iz moja ślub­no jest coroz myni potrzeb­no we moi fyr­mie. Wezna i jom zwol­nia. Co? Przestanie łob­cią­żać mój budżet domo­wy, wto­ry jest na ty świyn­ty gra­ni­cy 60% niy PKB ale moji pyn­zy­je ze sta­re­go baj­tli­ka. Jesce bych tu pomiy­nioł pew­ne świad­cy­nia niy­ma­te­rial­ne, wto­rych już łod poru lot mi niy świad­cy, alech jest bil­du­wa­ny i ło tym niy byda pisać. Miarkujecie co?

Toz te wyży spi­sa­ne dezy­de­ra­ty przed­ło­żo­łech moi Wiceprezesce. Jak mi sklą­sk­nie gym­ba i pod­ly­com mi sie te lima pod śly­pia­mi, wto­re powsta­ły na nego­cja­cjach z Wiceprezeskom, to Wom zaś coś mon­dre­go napi­sa. Ida sie zro­bić świy­rzy omsz­lag na gowie, bo mi zio­ke­ra coś niy pasu­je. Toz pyrsk!

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/moja-reforma-familijno/