Maruda

13.Pedestrians.Downtown.L.NW.WDC.13mar07

Widza, co łod rana słoń­ce piyk­nie świy­ci,
ubroł­żech sie gib­ko, wysy­po­łech śmie­ci.
Staryj dołech dziób­ka coby humor mia­ła,
zje­dli­my śnio­da­nie, wypił­żech bon­ka­wa.
Poszedżech na szpa­cyr – nogom ruchu trze­ba,
byda słu­chać ptosz­ków, dzi­wać sie na drze­wa.
Spotkołech som­sia­da co kajś gib­ko pyn­dzi,
zatrzi­moł sie, stenk­noł i ło zdro­wiu men­dzi.
Pado, co go strzy­ko, pod łopat­kom kłu­je
i na swo­je zdro­wie łokrop­nie pomstu­je.
A że reu­ma­ty­ka skren­co mu kola­na,
bóle mo łokrop­ne wie­czo­rem i z rana.
I mo herc­kle­ko­ty, gowa go durś boli,
dochto­rów wyzy­wo łod hyc­li, goro­li.
Godom mu co zdro­wo wyglon­do na gym­bie,
a łon mi tak na to, co go boli w zym­bie.
Chciołech go pocie­szyć, tro­cha pofi­glu­wać,
coby chop się pośmioł musza pobło­zno­wać:
… a wiy­cie som­sie­dzie, dochto­ry pada­jom
jak boli – żyje­cie i wos niy bada­jom.
A łon mi blu­ko­ce co go w pier­siach dusi
i żodyn już dochtor badać go niy musi.
Farona kan­de­go! To zrzynd­ne cho­pi­sko!
Łozorym tak kła­pie, jak cepem w kle­pi­sko!
Jak dłu­żyj posu­chom to som byda cho­ry,
ze zło­ści na gym­bie zro­bioł­żech sie bio­ły!
Łon mi tupli­ku­je, co go w brzu­chu morzy,
no to jo mu na to: … wysu­chom nie­sko­rzy.
Tera musza lecieć, baba na mnie cze­ko…
Przed takim maru­dom jo wart­ko ucie­kom.
A tak faj­nie było, dziyń sie piyk­nie zaczoł,
bez tego pie­ro­na już sie prze­ło­na­czoł.
Co to za cho­pi­sko, co durś jeno waje,
wola już jak baba robi ze mnom haje.
Niy ma nic gor­sze­go jak człek jest marud­ny
i choć­by był gryf­ny – robi sie paskud­ny.

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/11/maruda/