«

»

Lis 04 2011

Wydrukuj to Wpis

Moja rozprawa (niynaukowo) ło Janiele i Dzioble

85/365 - angel vs devil

Łobudziołech się łoński soboty (po gyburtstaku u Śwagra) ze bolącym łebym i bolącom niyświadomościom cy istniejom Janioły i dziobły. Małom bukwom pisa ło dzioble, bo go niy ciyrpia (jeśli istnieje?). Już łod lot downych, abo jesce downiejszych, łomia się łeb nad tom sprawom. Coby iś w jedna abo drugo strona, musa mieć dowody. Toz mom je. Cy łone majom wartość naukowo cy ino niynaukowo. Tego jesce niy wiym. Probuja się je jakoś we moi łepetynie poukłodać.

Tu z lewa spisa dowody Janielske.
… że Janioły istniejom:
Tu z prawa spisa dowody dziobelske.
… że dziobły istniejom:
Znom rzykanie do Janioła Stroża, wtorego prosa coby mie bronioł łode złego. We Ojcynaszku prosa coby mi niy wodzioło na pokusynie, a wodzić może ino dzioboł.
Za synka suchołech się Łojca, Matki, w cym pomogoł mi Janiołek. Ale tyz casym bołech lyniwy i casym żech uszow dobrze niy umył, co było sprowkom dziobelskom.
Jagech już na grubie robioł, to kożdo zadano bez sztajgra robota wykonołech dokumyntnie choć mie żodyn niy wachuwoł. Casami mi się zdorzało legnąć na feli (deska), a to dzioboł mi nakozoł.
Jagech już mioł lipsta,toch ji przoł i niy gawcołech na inksze frelki, w cym mi pomogoł Janiołek. Casym żech jednak łobrocioł sie za jakomś frelkom ze pokusynio dziobelskigo.
Przeważnie cołki geltak łoddowołech moi ślubny co mi kozoł Janiołek. Casym jednak pora fynikow na piwo wleciało mi za futro we kabzi, co było ze pokusynio dziobelskigo.
Do dziś, jak smaruja chlyb na śniodanie abo wiecerzo, to masło kłada rowno jak i talarki wusztu, bo to mo być sprawiedliwie dlo mie i moi ślubny jak mi nakozuje Janiołek. Ale casym jakiś talarek wusztu wlatuje mi nadprogramowo do gymby, co mi podpowiado tyn corny.

Takich i podobnych (casym ważniejszych) falow mom do dziś dużo.Niy moga się z tym dać rady. Roz jezech porzomny, a roz wykwiylom, choby wy mie wstąpioł tyn corny. A fakt, iz łobie moje strony som realne, doprowodzo mie do wielki konsternacji i co nojgorsze – skłonio mie do przijęcio światołoglądu uznającego, iz we świecie istniejom moce dobre – Janioły i złe moce – dziobły.Cy jest to zgodne z wolom Ponbocka, tak na richtig łorzec we ty para naukowo rozprawie niy poradza. Szukom jakigoś promotora coby mi we gowie te rzecy porzomnie poukłodoł.Szanowni czytelnicy, jak mocie jakiś do niego adres mailowy, to mi go wciepcie na tyn nowomodny internetowy hydepark. Pyrsk!

Jorguś ze Piekor

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/11/moja-rozprawa-niynaukowo-lo-janiele-dzioble/