Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Moja rozprawa (niynaukowo) ło Janiele i Dzioble | Kopruch

Moja rozprawa (niynaukowo) ło Janiele i Dzioble

85/365 - angel vs devil

Łobudziołech się łoń­ski sobo­ty (po gyburt­sta­ku u Śwagra) ze bolą­cym łebym i bolą­com niy­świa­do­mo­ściom cy ist­nie­jom Janioły i dzio­bły. Małom bukwom pisa ło dzio­ble, bo go niy ciyr­pia (jeśli ist­nie­je?). Już łod lot downych, abo jesce downiej­szych, łomia się łeb nad tom spra­wom. Coby iś w jed­na abo dru­go stro­na, musa mieć dowo­dy. Toz mom je. Cy łone majom war­tość nauko­wo cy ino niy­nau­ko­wo. Tego jesce niy wiym. Probuja się je jakoś we moi łepe­ty­nie poukło­dać.

Tu z lewa spi­sa dowo­dy Janielske.
… że Janioły ist­nie­jom:
Tu z pra­wa spi­sa dowo­dy dzio­bel­ske.
… że dzio­bły ist­nie­jom:
Znom rzy­ka­nie do Janioła Stroża, wto­re­go pro­sa coby mie bro­nioł łode złe­go. We Ojcynaszku pro­sa coby mi niy wodzio­ło na poku­sy­nie, a wodzić może ino dzio­boł.
Za syn­ka sucho­łech się Łojca, Matki, w cym pomo­goł mi Janiołek. Ale tyz casym bołech lyni­wy i casym żech uszow dobrze niy umył, co było sprow­kom dzio­bel­skom.
Jagech już na gru­bie robioł, to koż­do zada­no bez sztaj­gra robo­ta wyko­no­łech doku­mynt­nie choć mie żodyn niy wachu­woł. Casami mi się zdo­rza­ło legnąć na feli (deska), a to dzio­boł mi nako­zoł.
Jagech już mioł lipsta,toch ji przoł i niy gaw­co­łech na ink­sze frel­ki, w cym mi pomo­goł Janiołek. Casym żech jed­nak łobro­cioł sie za jakomś frel­kom ze poku­sy­nio dzio­bel­ski­go.
Przeważnie coł­ki gel­tak łod­do­wo­łech moi ślub­ny co mi kozoł Janiołek. Casym jed­nak pora fyni­kow na piwo wle­cia­ło mi za futro we kab­zi, co było ze poku­sy­nio dzio­bel­ski­go.
Do dziś, jak sma­ru­ja chlyb na śnio­da­nie abo wie­ce­rzo, to masło kła­da row­no jak i talar­ki wusz­tu, bo to mo być spra­wie­dli­wie dlo mie i moi ślub­ny jak mi nako­zu­je Janiołek. Ale casym jakiś tala­rek wusz­tu wla­tu­je mi nad­pro­gra­mo­wo do gym­by, co mi pod­po­wia­do tyn cor­ny.

Takich i podob­nych (casym waż­niej­szych) falow mom do dziś dużo.Niy moga się z tym dać rady. Roz jezech porzom­ny, a roz wykwiy­lom, cho­by wy mie wstą­pioł tyn cor­ny. A fakt, iz łobie moje stro­ny som real­ne, dopro­wo­dzo mie do wiel­ki kon­ster­na­cji i co noj­gor­sze — skło­nio mie do przi­ję­cio świa­to­ło­glą­du uzna­ją­ce­go, iz we świe­cie ist­nie­jom moce dobre — Janioły i złe moce – dziobły.Cy jest to zgod­ne z wolom Ponbocka, tak na rich­tig łorzec we ty para nauko­wo roz­pra­wie niy pora­dza. Szukom jaki­goś pro­mo­to­ra coby mi we gowie te rze­cy porzom­nie poukłodoł.Szanowni czy­tel­ni­cy, jak mocie jakiś do nie­go adres mailo­wy, to mi go wciep­cie na tyn nowo­mod­ny inter­ne­to­wy hyde­park. Pyrsk!

Jorguś ze Piekor

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/11/moja-rozprawa-niynaukowo-lo-janiele-dzioble/