«

»

Gru 06 2011

Wydrukuj to Wpis

Czy istnieje Mikołoj z ponktu widzynio inżyniera?

Santa Claus

Jako emerytuwany inziniyr z pynzyjom ze starego portfela coby doszczętnie niy zgupieć, poczyniołech pewne obliczynia w dziedzinie – Mikołajologii Stosuwany. Toz co mi wyszło:

Zoologom jest znane na świecie 300 tysięcy ssakow, ale śród nich niy ma lotającego rynifera. Wszystkich dziecek na świecie bydzie tak ongyfer 2 miliardy z tom Danicom urodzonom niydowno na Filipinach. Jak łodrachujymy dziecka łod muzułmanow, buddystow, hinduistow i ze inkszych niykatolicjich wiar, to łostanie nom 378 milionow dziecek, do wtorych musi z gyszynkami przijechać św. Mikołoj. Średnio familijo mo statystycznie 2 i poł dziecka (z tom połowkom, to tak richtig niy wiym co zrobić?) co dowo mi 150 milionow familiji. Coz z tego wyniko? Ano przijmijmy, że ziymsko szychta św. Mikołaja two 31 godzin (tu żech uwzględnioł cas we wszystkich strefach), to we sekondzie św. Mikołoj musi łobskocyć 822 domy. Tak mi wyszło. Coz robi św. Mikołoj bez jedna wizyta? Jak ino wskocy bez komin, położy gyszynki i zawoło: Ho, Ho, Ho! to jako świynty, może się wyrobi, ale jak się do do godki ze swojymi klijyntami, przepytując je pociyrza, przikozań abo inkszy wiedze katymuskowy, to mu ty sekondy niy styknie. Dokładnie na mapie wyrachuwołech, że na liczniku bydzie mioł bez ta ziymsko szychta – 150 milionow kilometrow. Jako świynty może i to mu się udo, ale pod waronkym, że jego rołdle z ryniferowym napędym polecom ze szybkościom 3 tysiące razy większom niż mój na tyn przikłod głos, co dowo 50 kilometrow na sekonda. Zazwoniołech do jednego znajomego lapończyka i łon mi pedzioł, że taki ich rynifer, jak się uwijo, to może wyciągnąc nojwyży 30 na godzina. Niy mogech uzyskać danych ło szybkości ryniferow furgających, czyli genetycznie podrasuwanych. Może to jest póki co tajymnicom wojskowom. Łobrachuwołech, że taki przeciętny gyszynk może wożyć coś kole kila, co pomnożone bez 378 milonow dziecek dowo woga – 378 tysięcy ton.

Coby Wom to przibliżyć, to powiym, że to bydzie taki supertankowiec. Zwykły lapoński rynifer może na rołdlach uciągnąć ino 600 kilo, toz trza by zaprząc do świyntomikołajowych rołdli ponad 200 tysięcy tych miłych źwierzątek, ale taki stadniny niy ma ani w niebie. Wiycie wiela by to zezarło siana jakby było? Jakby zaś miało to być przewiezione jednymi potężnymi rołdlami, to przi wyży wyrachuwany prędkości 50 kilometrow na sekonda, te rołdle musiały by mieć napęd o mocy 14 kwintylionow dżuli. Zaś tako woga rołdli i tako prędkość mogłaby doprowadzić do spolynio się cołkigo ladungu we lufcie i twało by to 4 tysięczne sekondy po starcie. Pamiętocie amyrykańskigo Czelyndżera? Już tu niy chca godać ło turbulyncjach i huku przi przelatuwaniu bariery dźwięku. Jak tak patrza na świąteczno kartka ze św. Mikołajym, to myśla, że w tym pelcu, w tych bociskach i z brodom może wożyć tak ongyfer – połtora metra, co dowo 150 kilo żywy wogi, a przerachowując to na przeciążynie przi starcie (coś wele 17 kilo na kwadratsekonda) – musiołby mieć woga – ponad 2 tysiące ton. Cowiek by tego niy szczimoł, ale świynty, wto wiy? Bierąc to wszystko coch wyrachuwoł pod uwaga w naszym wymiarze matymatyczno-fizycznym jest to niymożliwe, ale mnożąc to przez wspołczynnik Ponbockowy wszech możności (alfa i omega) – jak nos ucyli na katymusku, jest to ze wszechmiar możliwe, czyli Świynty Mikołoj istnieje! Jakby się mimo moich naukowych wywodow, wtoś mondrzoł, że jest inacy, to moga mu te wyrachuwania posłać i niych to do przerachuwać na jakiś wyższy politechnice.

Pyrsk Jorguś

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/12/czy-istnieje-mikoloj-ponktu-widzynio-inzyniera/