«

»

Gru 20 2011

Wydrukuj to Wpis

Przedświąteczno tragedyjo

Merry Christmas

Cołko tragedyjo dokonała sie w łoński cwortek. Boła na tyn dziyń naznacono bez farorza kolynda na naszy ulicy. Tym barzi musiałach sie chałpom pokwolić. Piyrszym symptomym nadciągającego a niyspodziywanego kataklizmu boła poranno gimnastyka moigo życiowego przeznaczynio – Mariana. Przi skłonie zasięrzutnym z poł obrotym bez lewe ramie – co zawsze boło końcone efektownom stojkom na rękach – Mariana ciepło coś na tepich. W porywie błyskawiczny somoobdukcji, stwierdzioł u siebie nagły a niyspodziywany atak blindarmu. Zapodoł mi to miyndzy piyrszym a drugym szlukym bonkawy przegryzając sznitkom ze marmeladom. Jo mu pedziała coby sie trocha sztopnoł z tom diagnozom, ale jak zawsze Baby jak mondrze godo sie niy sucho. Pedzioł mi ino z antryju, że jak bydzie mioł recht, to sie to koze Richadkowi wyciąć ze miejscowym zniyczulyniym. Miarkujecie, że Richad, to jest nasz familijny dochtor. Pojechoł moj ślubny do roboty. Jo zaś cołko nerwowo łostała w doma ze nojgorszymi przeczuciami, że moja darmowo sioła roboczo bydzie do nicego. A tu świynta! Wszystke stażowe mężatki mie rozumiom, bo niyma nic gorszego na świecie niz stękający w doma ślubny rekonwalescynt. A tu świynta a przed niymi kolynda. Przi kożdym zwonku telefonu toch az ze nerwow podskakuwała. Zwonioła do mie pora razy moja świgermuter i dwie komratki a jo sie trzonsała jak galert. No i prziszło dran na telefon łod moigo przeznacynio życiowego. I niy uwierzicie, łon spokojnym gosym pado mi tak:
– Niy trop sie Mariko, to boł ino kluc łod chlywika, wtorych mioł skludzony we batkach i tak mi sie maszkytnie przewinoł, że mie urozoł wele pacharziny.
Jakby łon boł w zasięgu moich rąk (znacy sie slubny a niy kluc) to – wierzcie mi – jego drugi kolega dyntysta by sie coś przirobioł na świynta. Dlo łodsztresuwanio zaparzołach sie szolka bonkawy i jakech jom juz chciała szluknąć, to noroz słysza moja nojstarszo Kasia jak mie woło z dołu;
– Mamo, Mamo, pojdź ino drabko bo Amik mo w zymbach oświetlynie choinki i coś go festelnie trzyńsie!
Za kwilka juz żech boła na dole w paradnym wohncimerze i richtig, patrza na naszego rasowego kondla jak go ciepie po tepichu. Zaroz żech spokopioła ło co idzie. Jednym grajfnym rzutym ciepłach sie na koniec lice i wyciągłach jom ze sztekra. Boło po sprawie, ale wtym słysza jak mie ze pywnice woło nojmodszy Adaś. Ślatuja niży – a miałach juz ruchy jak ta co na mietle furgo – i co widza? Druge nasze czworonożne utropiynie – rasowy dakel Pimpek – goni po ziymi skokające karpie. Jednego juz zagryz a drugigo co wlecioł pod stary bifyj juz za kwilka tyz mioł w pysku. Dwa nastympne, to my z Adasiym juz uretuwali. Dlo porządku ino Wom powiym, że te karpie na ziymia z waniynki wywaloł moj Adaś jak siągoł po srogi moździyż do tucynio łorzechow. Jakech z umrzitymi karpiami wchodzioła na wiyrch, toch juz w antryju pocuła w lufcie sielny smrod cegoś spolonego. A dyć, to mlyko na piecu uciykło, bo Kasia co miała go wahuwać naprawiała potargane bez Amika droty lampek na choinka. Po godzinie luftym w pomiyszkaniu dało sie juz dychać. Dałach sie do skrobanio tych przedwceśnie dogryzonych karpiow, Adaś tłuk w moździyrzu łorzechy do kołoca a nasza średnio Barborka meloła mak na makowki. Wszystko wyreguluwane jak w zygarku. Spokoj i sielanka rodzinno. Dugo tak niy zetrwało, bo naroz zrobioło sie w pywnicy jakeś wielke psie larmo. Z nojgorszymi przecuciami lecymy w cworka na doł i wpodomy w som środek gonu jaki sie nasze dwa psy urządzioły z dwoma kackami co żywe na świątecny cas cekały w klotce a niy wiedzieć cymu boły wypuscone. Juz niy boło casu na wdrożynie śledztwa, wto je wypuścioł,bo trza je boło drab chytać we lufcie połnym piyrzo z jejich krzideł i łogonow. Ta krasiato jesce sie trzimała jakoś, ale ta bioło boła na poł zagryzono w pysku Pimpka. Trza jom boło dożnąć Dożnołach jom sama, ale szkubanie to juz łostawiołach Marianowi. I to by tak boło ło zwycajnym przedświątecznym dniu we familiji.

Cila ze Szarleja

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/12/przedswiateczno-tragedyjo/