Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Świynta | Kopruch

Świynta

my christmas tree

Hnet już bydom świyn­ta — bio­łe, fami­lij­ne
i jak pado gorol: bia­łe i rodzin­ne.
To wszyst­kie kobit­ki — ślon­zo­ków, goro­li,
tako co piyk­nie godo eli tyż fan­dzo­li
zaczy­no porzond­ki, by mieć glanc w cha­łu­pie.
Pucuje w byfe­ju, we szu­flod­kach sznu­pie,
odku­rzo gibs­de­ka no i gar­dinsz­tan­ga
jak­by sie wto wpro­szoł do dom na balan­ga.
Tepichy chop klu­pie klo­prym na klopsz­tan­dze,
a z łok­na kuka­jom dwie som­siad­ki — fran­ce.
Jak same goda­jom: … sprzą­tać nie musi­my,
bo w górach na nar­tach swe świę­ta spę­dzi­my…
Niech se jadom łobie jak łoń­skie­go roku,
kaj giry sło­ma­ły… szu­su­jąc na sto­ku…
A jak już wysprzon­tom, łok­na wypu­cu­ja
i nawet gelyn­der cha­drom wyglan­cu­ja.
Choinka ustro­ja w janioł­ki i bomb­ki.
Zawiesza jabłusz­ka i zło­ci­ste tromb­ki,
upie­ka tyż kołocz z syrem i posyp­kom,
z wszyst­kim se pora­dza, boch jest bar­dzo gib­ko.
Uwarza tyż mocz­ka, bo tra­dy­cjo tako,
cho­cioż nie u wszyst­kich jest tera jed­na­ko.
Karpia tyż usma­ża i z gro­chym kapu­sta,
ale we wili­jo to niy jest roz­pu­sta.
Bydom tyż maków­ki i dobre pie­ro­gi,
wto­re cho­cioż post­ne — sta­wia­jom na nogi.

A gdy piyrw­szo gwiozd­ka w wili­jo zaświy­ci
nie­chaj me życy­nia do wszyst­kich dole­ci.
A życa Wom zdro­wio i mało robo­ty,
byście tyż do życio nabra­li łocho­ty.
Miejcie moc piy­niyn­dzy, by zawsze star­cy­ło
i wszyst­ko na dobre Wom sie łod­mie­ni­ło.

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/12/swiynta/