«

»

Mar 20 2012

Wydrukuj to Wpis

Napad na przistanku

New Day 1 - Beatdown 02-18-08

– Jorguś, dobrze żeś prziszoł, to sie połosprawiomy swobodnie póki moji niy ma. Powiym Ci co mie łostatnio spotkało.
– Wygrołeś w totka?
– A kaz tam. Nic z przijymności. Baba mie sprała paryzolym na przistanku.
– A cymu tego niy mogła zrobić w doma, w kuchni, antryju abo izbie?
– Przeca nigdy bych jom niy wpuścioł do dom. Acha, zapomniołech Ci pedzieć, że to niy boła moja żonka ino cudzo Baba łod cudzego chopa.
– To coz cudzo Baba miała do cudzego chopa, wtorym – jak dobrze myśla – jest żeś do ty cudzy Baby? Dobrze godom?
– Niby jest to logiczne, ale musa ci naświetlić okoliczności, poprzedzające te tragiczne wydarzynie na przistanku, ino musa do blumwaze wrazić te kwiotki.
– Skond mos te fajne kwiotki?
– Dostołech je łod ty Baby co mie sprała paryzolym.
– Niy rozumia. Sparła cie paryzolym a potym dała ci kwiotki? To sie przeca niy trzimo kupy, abo coś kręcis, abo Ci sie uwidziało!
– Jakby niy te kwiotki i te buły na łebie som bych tak pomyśloł, ale to som realia widoczne i pachnąco – kolorowe.
– To rozumia. Kwiotki woniajom, a Twoje buły majom taki kolor modro-sino-cerwono-zielono-kafebraun. Dali niywiela z tego rozumia.
– Jorguś, musa Ci to połosprawiać łod pocontku. Poszołech w szczoda na wiecor na autobus, tak kaś wele poł szosty. Juz boło ciymno. Stoja i filuja kaj tyn autobus, a tu nogle cuja, że paryzol łomie sie na mojym łebie i karku, a do tego słysza z zadku: Ty pieroński giździe, zaś żeś przepioł cołko rynta? Żech boł tym zszokuwany, toch sie ino zaconioł rękami i sklupiołech sie w naturalnym odruchu. Jak moja prześladowczyni zrobioła mało pauza coby myśla sznapnąć luftu, to jo sie łobrocioł gymbom do ty furie i… i…
– … i co, zaconżeś uciekać?
– Niy Jorguś, usłyszołech taki tekst:
– Och ponocku, wybocom, jo myślała, że to moj ślubny, bo mocie tako sama mansiestrowo jakla i copka, niydziwota żech sie pomyloła.
– O Jezusinku, co jo Wom zrobioła! Ale wyboccie mi boch boła tako wnerwiono, a tu jest tak ciymno, żech sie pomyloła. Wyciągła z taśki papiorzanne sznuptychle, jakiś śmierdzący parfin i zacła mie pucuwać i flyjguwać. W tym wyglondzie juzech nikaj niy mog jechać, toz dołech sie ji łodprowadzić do dom az pod dźwiyrze. Jak mie moja łobocoła, to sie az wystraszoła. Wziona mie seblokła, a potym zaprowadzioła pod kokotek do łaziynki. Dała mi gorki harbaty z coskym i kozała sie ciepnąć na szizlong. Rano wyglondołech doś żałośnie, ale po zapudruwaniu i medycznym zaklaubstruwaniu co większych skalycyń, chciołech iść do Ciebie po dorada prawno. Przed chałpom cekała na mie ta dziko kobiyta i dała mi te kwiotki. I to jest cołko kryminalno sprawa, wtoro mie spotkała. Skuli mojigo kolorowego wyglądu niy poszołech do Ciebie inoch Cie prosioł, cobyś tu przijechoł. I mom tako sprawa. Jorguś! Cy jo by mog – podug Ciebie – dochodzić sprawiedliwości we sądzie?

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/03/napad-na-przistanku/