«

Kwi 15 2012

Wydrukuj to Wpis

Pukeltasza i Mundurek


Jak żech chodzioł do szkoły, a niy boło to leko, niy boło, musiołech raniuśko ze pryka wylyjść nojpóźnij za dziesiyńć łosmo. Dziob sie łopluskać, zymby wypucuwać i do zdrzadła wejrzeć na moje wosy jak stojom – czy bydzie loło abo bydzie sucho. Niyskorzi znoleźć mundurek, bo bez niego niy wlejziesz do szkoły, mom go, chca łoblyc, a tu widza na biołym kraglu flek, drapko pod kokotek we ausgusie, a tu niy ma wody, zaś kajś pynknoł lajtung, a kragel corny. To nic. Heftna go na łopak ale nojprzód go przebigluja – i fertig, tasia na pukel i we sandalach drapko lecieć do szkoły. Jak tak leca, spomniało mi sie, dyć jo niy zrobioł zadanio ze maty niy naszpicowoł blajsztiftow i kredek. Byle mom chlyb z tomatom i łogorkiem. Gynau jak rechtor dzwonkym huśtoł ,stoł żech we raji, poleku wleźli my do klasy. Tasia nojprzód pod blat ze ławki,a nawiyrch heft do maty. Po karku leje mi sie strach bo niy mom tych słupkow na dzisioj, bo i jak i kej, jak wcora niy boło casu, grali my cołki dziyń we fusbal na kopli. Czech na czech do dziesiyńciu torow i nowy welunek. Jak żech przyszoł do dom boło ćma i boł żech blank wyplompany. Do tego sztromu zaś niy boło, a przy karbitce niy poradza rachować. Jak mnie Glacok spyto czamu niy mom to mu powiym co prądu nie było na naszej ulicy. Teroz ino rzykać co by ta lekcja jak nojdrabci sie skończoła. Nareście przerwa – wartko leca na plac, po trocha swiyżego luftu. Jak żech dychnoł, spomniało mi sie że mom we tasi szlojder, to by szło trocha na ciomple poszczylać, ale nic ze tego bo klasa zawarto. Na drugi lekcji trocha my ze polskigo pocytali i kożdy musioł cosik do tego napisać. Jo tam za dużo niy napisoł, ale zrobioł żech nojlepszy ślacek i za to dostołch czworka. Bydzie sie cym poasić w doma i możno niy byda musioł wonglo ze pywnice na wiyrch targać,bo i tak niy mom sioły po wcorajszym dniu. Na nostympnyj lekcji mieli my biologia, to cołko klasa poszła do łogródka. Rechtor pokozoł nom kaj co mo zaflancowane i posione. Pokozoł nom oberiba, radiski, rabarber, łogórki i ekleruje co jest co .Dyć my niy som ze miesioncka, abo ze blokow na losadzie Jana. Kożdy to mo we łogródku pod domym. Cosik mnie pikło na koniec i spytoł żech sie Glacoka – kaj mocie posiony Natron? Lepi boło niy pytać! Skuli tego musa po lekcjach pieronym ciyrpieć, bo musa jedna godzina łostać i dwiesta razy naszkryflać „Nie będę przeszkadzał na lekcji”. Jak inksze chopcy byli juz we doma to jo samucki we klasie siupoł i pisoł az na palcach mioł żech blazy. Inksi na pewno grajom we fusbal abo pojechali na gliniok sie kompać, a jo musza ta godzina jakoś przemitrynżyć. No ale i to zech szafnoł, cołkym wysuszony i godny przyszoł do dom i łosprawiom Mamie co to boł za ciynżki dziyń. Ale sie łopłacioło bo dostołch czworka ze polskigo. Te szkolne casy boły richtig ciynżke, ale żech wszystke szkoły szafnoł. Rechtory naucyli mnie rachować, pisać, gumować i gupich pytań niy zadować i za to trza im podzynkować.

A na koniec mi się spomniała tako piosynka. Pewnikiem jom znocie:
„Jak jo chodzioł do szkoły,
uczyły mnie rechtory:
jedyn, dwa, trzi, śtyry,
to są piykne litery.
Jak jo chodzioł do szkoły
uczyły mnie rechtory:
piwo pić, w karty grać
i z dziołchami tańcować”.

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/04/pukeltasza-mundurek/