Wydrukuj to Strona

O Kopruchu – po śląsku

Ryjda wstępno!
(jako, iz Ślązok myni godo a wiyncy robi, ryjda bydzie skrocono)

Tako ferajna przocieli rożnopciowych przi dobrym kompocie ze johankow (miarkujecie co my piyli? Pra?) pocła sie przegaduwać ło tym co je ważne we naszy śląski dziedzinie kulturowy. Coz nom z tego wyszło? A to, iz trza sie swojom kulturom lokalnom pokwolić przed swojymi, to po piyrsze, ale i przed auslyndrami, wtorzi sie ku nom przikludziyli za robotom abo za przoniym swoi drugi połowy i naszo Ziymio Śląsko wybrali za swoja na cołke życie. Sroce spod łogona my niy wylecieli, swoj honor i swoja kultura momy we dobry zorcie. A tero tym barzi jak momy XXI wiek i zaprosiyli nos do spolny Europy, we wtory – tak po prowdzie – to my juz byli łod lot.

Naszo historyjo i nasze tajle tożsamości kulturowy som dobry jakości i zasugujom na to coby sie niymi pokwolić. Jak teroz godajom, co ta Europa mo być Ojczyznom Ojczyzn, to my to rozumiymy tak, iz mogymy sie swojom nacjom śląskom pochwolić. Jest przeca we świecie dużo rożnistych nacji i kożdo jest inkszo i kożdo jest piykno. We ty nowy Europie som my jak kwiotki we blumwazie; jak ino leluje, to je piykne, ale jak som inksze kwiotki, to jest jesce piykniejsze. Toz wrocając do naszego zamiaru wyńścio na dwor, znacy sie na take forum publiczne, wynokwiyli my coby zrobić taki magazyn satyrycny zatonkano we przaśnym śląskym humorze. Pamiyntocie take downe gazyty jak: Kocynder, Chochlik Karnawałowy, Karuzela, Mucha abo Szpilki. Wiela w nich było do pośmionio sie. My pamiyntomy i wymyślyli my ty magazyn pomianuwać „KOPRUCHYM”.

Wiycie jak te łowadło może cowieka znerwuwać. A to co sie dzieje we tzw. tyjatrze życio publicznego, do tymu „Kopruchowi” zawsze świyrzy kwi. Bydymy go jednak wachuwać, coby niy używoł paskudnych wyrazow na te zakozane litery. Gwarantjyrujymy to naszom porzomnom kindersztubom. A jako, iz niy som my zacofani i niy urwali my sie z miesiącka, to wykorzystomy dostępne techniki komputerowe do klachanio na nojwiększym Hyde Parku świata, jakym jest tyn cołki internet. Tyn „Kopruch” bydzie tam wpuscony.

Coby mioł forant ty świyrzy kwie, to prosymy prziszłych czytelnikow, coby nom podsyłali swoje propozycje i opisy swoich falow życiowych, wtore musom być: nojprzod niyświńske, potym ucciwe a nade wszystko musom być śmiysne. Głownie bydymy używali nasza piykno mowa śląsko, ale i inksze gwary polske dopuscymy. Jakby nom wtoś przeciep, iz ino poradzym faflać po śląsku, to sie tymu postawiymy, bo… każdy nowoczesny Ślązok powinien mieć w stopniu najdoskonalszym opanowany piękny język polski i posiadać perfekcyjną znajomość pięknej mowy śląskiej.

We naszym spolnym piyknym (nojpiykniejszym) języku polskym tyz bydymy radzi szpas drukuwać. Zaproszomy do społprace! Tyla, teroz do roboty!

Na pocontek druknymy zasłyszano kajś prowda ło tym, skond sie wziona śląsko godka. Pocytejcie.

Skond sie wziona Śląsko godka?

Downo, downo tymu jak Ponbocek tworzoł świat, to dowoł ludziom języki.
Ludzie stoli grzecnie w raji a Ślązoki niy, jak zawsze.
Ponbocek bez to ło nich zapomnioł i prawie se łodpocywoł.
Ślązoki sie kapnyli iz som bez języka, to poszli sie łoń upomnieć.
I Łodezwali sie do Ponbocka tak:
– Ponbocku a toście ło nos zapomnieli?
Niymce majom swoj język, Ruse majom swoja godka, Angliki i Francuze tys a my to jak momy godać?
Podropoł sie dobry Ponbocek po aureoli i pado jym tak:
– No richtig, zapomniołech ło wos. Kajżeście byli? Coz Wom tu dać?
– Toz łod dziś, bydziecie godać tak jak jo.
I tak powstała śląsko godka, a dziś nasz syjm jom niy uznowo.

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/about-sl/