Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Posts by Heniuśka | Kopruch - Page 2

Henryka Węglowska

Najczęściej komentowane posty

  1. Maruda — 22 Komentarze
  2. Łoferta matrymonialno — 11 Komentarzy
  3. Miłowanie po ślonsku — 5 Komentarzy
  4. Fajno para — 4 Komentarze
  5. Świynta — 4 Komentarze

Author's posts

Miłowanie po ślonsku

Pedziałach sta­ry­mu co mu dom dziu­becz­ka, a łon mi tak na to, co woli hal­becz­ka. Godom mu: … cni mi sie za wiel­kim kocha­niym, a tyn gizd mi ryczy — mom sie zajońć pra­niym! Czekej sta­ry pry­ku jak nie­dzie­la przyj­dzie, chcioł­żeś mieć rola­da?… to MYLZUPA bydzie! Share

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/milowanie-po-slonsku/

Przy bankomacie

By zro­bić zaku­py potrzeb­ne zło­tów­ki, więc chcę z ban­ko­ma­tu wybrać część gotów­ki. A przed ban­ko­ma­tem kolej­ka jest duża, każ­de­go cze­ka­nie nie­zmier­nie już wku­rza. Stanęłam więc sobie cier­pli­wie cze­ka­jąc, tak jak więk­szość sta­czy pie­nię­dzy nie mając. Czekają tu panie, pano­wie, mło­dzień­cy, jed­ni drep­cą w miej­scu, inni klną jak szew­cy. Każdy nie­cier­pli­wie patrzy na klien­ta, co na samym przo­dzie mio­ta …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/przy-bankomacie/

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Czytam na słu­pie ogło­sze­nie: … zagi­nął mały pie­sek. Znalazcę pro­szę o zwrot zgu­by… A mnie gdzieś ucie­kła mło­dość. Może ktoś widział lub zna­lazł? Miała ide­al­ną figu­rę i pięk­ną mło­dą twarz. Była taka weso­ła i rado­sna, lubi­ła się śmiać i tań­czyć. Bardzo za nią tęsk­nię i chcia­ła­bym ją odzy­skać. Temu kto mi ją odda dam wspa­nia­łą nagro­dę – dzie­sięć pro­cent zna­leź­ne­go. Właścicielka …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/ogloszenie/

Gdzie te chopy?

W sobo­ta łod rana wzie­łach sie za porzond­ki. Tepichy sto­ły już kole dźwie­rzy coby mój roz­to­mi­ły cho­pek je wyklu­poł. Wyszłach przed chau­pa. Patrza, a som­siad­ka Trudka cho­wo sie za krzo­ki kole moje­go pota. I robi takie rze­cy coch łoczy szy­ro­ko łotwar­ła. — Trudka! A co ty tam wyno­kwiosz?! Trudka wej­rza­ła na mnie i zaczła machać ren­ko­ma. — Co ty …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/gdzie-te-chopy/

Fajno para

Miołżeś lot dwa­dziy­ścia i fryz jak Belmondo, tero na twyj gowie jedyn wos sze­lon­to. Byłżeś mój cho­pecz­ku jak Apollo gryf­ny, tera jeno ostoł wiel­ki mień­sień piw­ny. Muskle takie wiel­kie jak pien­ty kopru­cha, a sil­ny żeś chop­ku jak ta mało mucha. Wdycki mi nie godej żech gru­bo i sta­ro, bo żeśmy som oba naj­faj­niej­szom parom. Share

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/fajno-para/