Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Posts by Jorguś | Kopruch

Jerzy Komor

Najczęściej komentowane posty

  1. Początki mego obrzydliwego bogactwa — 1 komentarz
  2. (Niezbyt) Szanowna Redakcjo pisma „Kopruch” — 1 komentarz

Author's posts

Napad na przistanku

- Jorguś, dobrze żeś przi­szoł, to sie poło­spra­wio­my swo­bod­nie póki moji niy ma. Powiym Ci co mie łostat­nio spo­tka­ło. — Wygrołeś w tot­ka? — A kaz tam. Nic z przi­jym­no­ści. Baba mie spra­ła pary­zo­lym na przi­stan­ku. — A cymu tego niy mogła zro­bić w doma, w kuch­ni, antry­ju abo izbie? — Przeca nigdy bych jom niy wpu­ścioł do dom. Acha, zapo­mnio­łech …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/03/napad-na-przistanku/

Jak żech sie na muzyka rychtuwoł

Powiym Wom, moi roz­to­mi­li, jak żech sie na muzy­ka za kawa­ler­skich casow wybiy­roł ze mojom lip­stom Trudlom, a boło to we kar­na­wa­le roku pań­ski­go… niy tego niy powiym, bo sie pora­chu­je­cie wie­la tyz to moga mieć lot a mom ich… no przyńdź­my do spra­wy. Tak ongy­fer boło to przed mojom żyniac­kom i bołech wte­dy mody i niy­piyk­ny jako i dziś, …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/01/jak-zech-sie-na-muzyka-rychtuwol/

Niypolityczne godki ło polityce — Dwa szwagry w duecie

— Coz Cie tak tro­pi śwa­ger? Prziniozech Ci flasz­ka jagod­ko­we­go i ani się niy radu­jes. — A, już mi życie zbrzi­dło. Cas umiy­rać. — Co ty godos? Przeca mos dopiy­ro piyr­szo sie­dym­dzie­siąt­ka, jak jo. — No dyć! Ale noj­wyż­szy sza­man łod zamo­wia­nio cho­rob zakrę­co nom medi­ka­myn­ty. Słyszys co to goda­jom we tele­wi­zor­ni? — No ja, mos …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/01/niypolityczne-godki-lo-polityce-dwa-szwagry-duecie/

Przedświąteczno tragedyjo

Cołko tra­ge­dy­jo doko­na­ła sie w łoń­ski cwor­tek. Boła na tyn dziyń nazna­co­no bez faro­rza kolyn­da na naszy uli­cy. Tym barzi musia­łach sie chał­pom pokwo­lić. Piyrszym symp­to­mym nad­cią­ga­ją­ce­go a niy­spo­dziy­wa­ne­go kata­kli­zmu boła poran­no gim­na­sty­ka moigo życio­we­go prze­zna­czy­nio – Mariana. Przi skło­nie zasię­rzut­nym z poł obro­tym bez lewe ramie — co zawsze boło koń­co­ne efek­tow­nom stoj­kom na rękach — Mariana …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/12/przedswiateczno-tragedyjo/

Czy istnieje Mikołoj z ponktu widzynio inżyniera?

Jako eme­ry­tu­wa­ny inzi­niyr z pyn­zy­jom ze sta­re­go port­fe­la coby doszczęt­nie niy zgu­pieć, poczy­nio­łech pew­ne obli­czy­nia w dzie­dzi­nie – Mikołajologii Stosuwany. Toz co mi wyszło: Zoologom jest zna­ne na świe­cie 300 tysię­cy ssa­kow, ale śród nich niy ma lota­ją­ce­go ryni­fe­ra. Wszystkich dzie­cek na świe­cie bydzie tak ongy­fer 2 miliar­dy z tom Danicom uro­dzo­nom niy­dow­no na Filipinach. Jak łodra­chu­jy­my dziec­ka łod …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/12/czy-istnieje-mikoloj-ponktu-widzynio-inzyniera/