Christof Reszka

Najczęściej komentowane posty

  1. Ptoki na dachu, czyli ło gołymbiach — 3 Komentarze

Author's posts

Pukeltasza i Mundurek

Jak żech cho­dzioł do szko­ły, a niy boło to leko, niy boło, musio­łech raniuś­ko ze pry­ka wylyjść noj­póź­nij za dzie­siyńć łosmo. Dziob sie łoplu­skać, zym­by wypu­cu­wać i do zdrza­dła wej­rzeć na moje wosy jak sto­jom — czy bydzie loło abo bydzie sucho. Niyskorzi zno­leźć mun­du­rek, bo bez nie­go niy wlej­ziesz do szko­ły, mom go, chca łoblyc, a tu …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/04/pukeltasza-mundurek/

Wiosna

Siedza na hok­sze przi żeleź­nio­ku i tak sie kichol nad bla­chom grze­ja. Cołki tydziyń nic ino ryma, a wio­sny jak niy ma, tak niy ma. Doł by Ponbocek tro­cha cie­pła na dwo­rze, a tu nic ino topla­ka i wija. Jak sie mo pod chał­pom dro­ga ze kamiy­nia, abo ze tery to tako pso­ta idzie prze­czi­mać. Ale na Polny som …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/03/wiosna/

Ptoki na dachu, czyli ło gołymbiach

Połosprawiom wom jak to jest, jak sie mo gołym­bio­rzy za som­sia­dów. Ludzie majom łosto­maj­te myśli, sma­ki — no i hob­by. Kożdy z nos jest ink­szy, ale gołym­bio­rze som blank ink­sze. Jo ich niy pora­dza do dzi­sioj kap­nońć. Zaro z rana — jesz­cze niy pośnio­doł, jesz­cze sie niy prze­blyk, a zaroz we laciach do gołymb­ni­ka. Bo prze­ca gołym­bie muszom mieć …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/11/ptoki-na-dachu-czyli-lo-golymbiach/