Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Opowiadania | Kopruch

Category: Opowiadania

Pukeltasza i Mundurek

Jak żech cho­dzioł do szko­ły, a niy boło to leko, niy boło, musio­łech raniuś­ko ze pry­ka wylyjść noj­póź­nij za dzie­siyńć łosmo. Dziob sie łoplu­skać, zym­by wypu­cu­wać i do zdrza­dła wej­rzeć na moje wosy jak sto­jom — czy bydzie loło abo bydzie sucho. Niyskorzi zno­leźć mun­du­rek, bo bez nie­go niy wlej­ziesz do szko­ły, mom go, chca łoblyc, a tu …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/04/pukeltasza-mundurek/

Napad na przistanku

- Jorguś, dobrze żeś przi­szoł, to sie poło­spra­wio­my swo­bod­nie póki moji niy ma. Powiym Ci co mie łostat­nio spo­tka­ło. — Wygrołeś w tot­ka? — A kaz tam. Nic z przi­jym­no­ści. Baba mie spra­ła pary­zo­lym na przi­stan­ku. — A cymu tego niy mogła zro­bić w doma, w kuch­ni, antry­ju abo izbie? — Przeca nigdy bych jom niy wpu­ścioł do dom. Acha, zapo­mnio­łech …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/03/napad-na-przistanku/

Wiosna

Siedza na hok­sze przi żeleź­nio­ku i tak sie kichol nad bla­chom grze­ja. Cołki tydziyń nic ino ryma, a wio­sny jak niy ma, tak niy ma. Doł by Ponbocek tro­cha cie­pła na dwo­rze, a tu nic ino topla­ka i wija. Jak sie mo pod chał­pom dro­ga ze kamiy­nia, abo ze tery to tako pso­ta idzie prze­czi­mać. Ale na Polny som …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/03/wiosna/

Jak żech sie na muzyka rychtuwoł

Powiym Wom, moi roz­to­mi­li, jak żech sie na muzy­ka za kawa­ler­skich casow wybiy­roł ze mojom lip­stom Trudlom, a boło to we kar­na­wa­le roku pań­ski­go… niy tego niy powiym, bo sie pora­chu­je­cie wie­la tyz to moga mieć lot a mom ich… no przyńdź­my do spra­wy. Tak ongy­fer boło to przed mojom żyniac­kom i bołech wte­dy mody i niy­piyk­ny jako i dziś, …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/01/jak-zech-sie-na-muzyka-rychtuwol/

Przedświąteczno tragedyjo

Cołko tra­ge­dy­jo doko­na­ła sie w łoń­ski cwor­tek. Boła na tyn dziyń nazna­co­no bez faro­rza kolyn­da na naszy uli­cy. Tym barzi musia­łach sie chał­pom pokwo­lić. Piyrszym symp­to­mym nad­cią­ga­ją­ce­go a niy­spo­dziy­wa­ne­go kata­kli­zmu boła poran­no gim­na­sty­ka moigo życio­we­go prze­zna­czy­nio – Mariana. Przi skło­nie zasię­rzut­nym z poł obro­tym bez lewe ramie — co zawsze boło koń­co­ne efek­tow­nom stoj­kom na rękach — Mariana …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/12/przedswiateczno-tragedyjo/