Category: Opowiadania

Jakech rozfechtowôł trzeciô wojna…

Wszyjskie wiy­cie, iże sam u nôs na Ślónsku zawdy ftoś machlo­wôł, che­chlôł we tym naszym gar­cu i blank ci sie nôs niy pytôł eźli dómy zwól, eźli nóm to sie zdo, lebo niy. Nó ale, idzie tyż wytu­pli­ko­wać, co za kôż­dym łosz­kli­stwym styr­coł jaki­sik chop, jaki­sik dio­sec­ki łochyn­tol, kie­ry nôs Ślónzôków w zocy niy miôł, kie­re­go te Ślónzôki …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/12/jakech-rozfechtowol-trzecio-wojna/

Autok ze ludzkóm fresóm

Wiycie, jak sie tak szpa­cy­ru­ja po tych mojich Pniokach, wymiar­ko­wôłech ci, chy­ció­łech sie na tym, iże na dwa­dzie­ścia szy­kow­nych zagra­nic­nych auto­ków, fto­re prze­fyr­ta­li mi gynał pod kicho­lym, przi­pa­dli led­wa trzi nasze auta (nasze, już ino terôz­ki nasze, bo kajś indzij we Ojropie niy pamiyn­ta­jóm tych woł­gów, war­sza­wów abo fia­tów 125, 126). Wygrali ci u nôs do …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/autok-ze-ludzkom-fresom/

Moja reforma familijno

Tak sie przi­pa­tru­ja tym co rzą­dzom we dzi­siej­szych fyr­mach, downi zwa­nych Zakładami Prace. Likwidujom dużo tzw. sta­no­wisk pra­ce i to jym przi­no­si zysk. Wejrzicie ino sami: zli­kwi­du­wa­li kase we tych fyr­mach. Przeca bez kon­to ban­ko­we moż­no gel­ta­ki ludziom posy­łać. Myni ludzi sie tym zaj­mu­je — majom pro­fit. Wprowodzajom auto­ma­ty­za­cjo, robo­ty­za­cjo i myni ludzi zatrud­nia­jom — majom pro­fit. …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/moja-reforma-familijno/

Gdzie te chopy?

W sobo­ta łod rana wzie­łach sie za porzond­ki. Tepichy sto­ły już kole dźwie­rzy coby mój roz­to­mi­ły cho­pek je wyklu­poł. Wyszłach przed chau­pa. Patrza, a som­siad­ka Trudka cho­wo sie za krzo­ki kole moje­go pota. I robi takie rze­cy coch łoczy szy­ro­ko łotwar­ła. — Trudka! A co ty tam wyno­kwiosz?! Trudka wej­rza­ła na mnie i zaczła machać ren­ko­ma. — Co ty …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/gdzie-te-chopy/

Trómpyjtka

Wiycie, nôj­ba­rzij bodla­we sóm… zawdy baby. Łóne pora­dzóm cho­pa do gla­cy doklu­dzić, coby już niy gôdać cosik barzij łosz­kli­we­go. Przitrefiyło sie to kiej­sik moji­mu kam­ra­to­wi Bercikowi łod Majzlinyj. Tak ci go jego baba szty­cho­wa­ła, tak ci mu prze­cie­po­wa­ła bele co, iże chop niy szczi­môł i wybrôł sie do dochto­ra. – Panie dochto­rze! Móm pie­róń­skô utro­pa… – …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/trompyjtka/