Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Wiersze | Kopruch

Category: Wiersze

Przed Wielkanocą

Już nie­dłu­go Zmartwychwstanie, w doma wszyst­ko cze­ko na nie. Stół przy­bra­ny od para­dy, som mazur­ki i rola­dy. I kro­szon­ki i wen­dzon­ki, a w koszyc­ku tyż świen­con­ki. Som i wusz­ty, bale­ro­ny, dwa galer­ty i bon­bo­ny. Jest tyż zista i koło­cze z makiem, syrem, som syn­ko­cze. Gryfny kokot sie­dzi w jaj­cach, hazok dusi sie zaś w gar­cach. Wszystko wonio i paru­je, chop zaś w pie­cu mi haj­cu­je. Jo uwi­jom sie …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/04/przed-wielkanoca/

Łostuda z kotym

Mom taki­go kota co mie wner­wio wiel­ce, daja mu masz­ke­ty, a łon drze sie „Jesce!” W słon­ku sie wygrzy­wo i kocicz­ki goni, a mój chop ze zło­ści klnie i fest faro­ni. Godo mi co myszy w pyw­ni­cy mu szku­dzom i wrze­scy co kota z cha­łu­py wyklu­dzo. Bo taki­go lynia niy trzi­mo sie w doma, mo zlyź mu ze łoców:… kan­de­go pie­ro­na! No to jo …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/02/lostuda-kotym/

Świynta

Hnet już bydom świyn­ta — bio­łe, fami­lij­ne i jak pado gorol: bia­łe i rodzin­ne. To wszyst­kie kobit­ki — ślon­zo­ków, goro­li, tako co piyk­nie godo eli tyż fan­dzo­li zaczy­no porzond­ki, by mieć glanc w cha­łu­pie. Pucuje w byfe­ju, we szu­flod­kach sznu­pie, odku­rzo gibs­de­ka no i gar­dinsz­tan­ga jak­by sie wto wpro­szoł do dom na balan­ga. Tepichy chop klu­pie klo­prym na klopsz­tan­dze, a z …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/12/swiynta/

Maruda

Widza, co łod rana słoń­ce piyk­nie świy­ci, ubroł­żech sie gib­ko, wysy­po­łech śmie­ci. Staryj dołech dziób­ka coby humor mia­ła, zje­dli­my śnio­da­nie, wypił­żech bon­ka­wa. Poszedżech na szpa­cyr – nogom ruchu trze­ba, byda słu­chać ptosz­ków, dzi­wać sie na drze­wa. Spotkołech som­sia­da co kajś gib­ko pyn­dzi, zatrzi­moł sie, stenk­noł i ło zdro­wiu men­dzi. Pado, co go strzy­ko, pod łopat­kom kłu­je …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/11/maruda/

Łoferta matrymonialno

Chciałabych mieć cho­pa, eli jeno sza­ca, coby boł tyż gryf­ny i mioł mało gla­ca. Mo chop być robot­ny, na dobryj pen­zyi, coby mi niy robioł żod­nyj kome­dyi. Mo łazić w ancu­gu i kwiot­ki przy­no­sić, i niy szczy­lać afy, hasie mo wyno­sić. A tero coś ło mnie: w zogród­ku – nazgo­bia, nie potra­fia warzyć, przon­tać tyż niy lubia. Może żech niy …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/loferta-matrymonialno/