Jerzy Komor

Jerzy Komor

Jerzy Komor

Pora słow prow­dy o mnie.

Jest żech cho­pym pci męski ze pyn­zy­jom ze sta­re­go baj­tli­ka – na tela wiel­gom co ze godu niy kojch­na, a na tyla malut­kom iz za nia na dale­ke raj­ze zagra­nicz­ne mie niy styk­nie, ale mom sate­lic­ko boga­to wyobraź­nia i bestoż wyno­kwio­łech tego „KOPRUCHA”, wto­ry mie dzia­bie juz bez mała piyt­no­ście lot zaba­wy we jed­nym ślą­skym radio­ku ło nazwie niy do podo­wa­nio tukej, coby mie wto niy podoł do gerich­tu za jakoś tam kryp­to­re­kla­ma swoi oso­by, a jak się kap­nie­cie co to za radio to bydzie ino Wasza wina, bo moje winy som prze­dym­nom do popeł­niy­nio we tym łowa­dle. Jest żech inzi­ny­rym gor­ni­czym w sta­nie czę­ścio­we­go spo­czyn­ku, szwyn­da­ją­cym się jesce wele gru­bow wąglo i rudy. Mom jed­na ślub­no, jed­na cera, dwa pie­ski i dwa pto­ki, z tym iz jed­ne­go w klot­ce, a dru­gi­go w gowie – co widzi­cie po tym pisa­niu.
To tela ło sobie!

Jorguś

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/jerzy-komor/