Tag: anioł

Moja rozprawa (niynaukowo) ło Janiele i Dzioble

Łobudziołech się łoń­ski sobo­ty (po gyburt­sta­ku u Śwagra) ze bolą­cym łebym i bolą­com niy­świa­do­mo­ściom cy ist­nie­jom Janioły i dzio­bły. Małom bukwom pisa ło dzio­ble, bo go niy ciyr­pia (jeśli ist­nie­je?). Już łod lot downych, abo jesce downiej­szych, łomia się łeb nad tom spra­wom. Coby iś w jed­na abo dru­go stro­na, musa mieć dowo­dy. Toz mom je. Cy łone majom …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/11/moja-rozprawa-niynaukowo-lo-janiele-dzioble/