Tag: inżynier

Czy istnieje Mikołoj z ponktu widzynio inżyniera?

Jako eme­ry­tu­wa­ny inzi­niyr z pyn­zy­jom ze sta­re­go port­fe­la coby doszczęt­nie niy zgu­pieć, poczy­nio­łech pew­ne obli­czy­nia w dzie­dzi­nie – Mikołajologii Stosuwany. Toz co mi wyszło: Zoologom jest zna­ne na świe­cie 300 tysię­cy ssa­kow, ale śród nich niy ma lota­ją­ce­go ryni­fe­ra. Wszystkich dzie­cek na świe­cie bydzie tak ongy­fer 2 miliar­dy z tom Danicom uro­dzo­nom niy­dow­no na Filipinach. Jak łodra­chu­jy­my dziec­ka łod …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/12/czy-istnieje-mikoloj-ponktu-widzynio-inzyniera/