Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Młodość | Kopruch

Tag: młodość

Pukeltasza i Mundurek

Jak żech cho­dzioł do szko­ły, a niy boło to leko, niy boło, musio­łech raniuś­ko ze pry­ka wylyjść noj­póź­nij za dzie­siyńć łosmo. Dziob sie łoplu­skać, zym­by wypu­cu­wać i do zdrza­dła wej­rzeć na moje wosy jak sto­jom — czy bydzie loło abo bydzie sucho. Niyskorzi zno­leźć mun­du­rek, bo bez nie­go niy wlej­ziesz do szko­ły, mom go, chca łoblyc, a tu …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/04/pukeltasza-mundurek/

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Czytam na słu­pie ogło­sze­nie: … zagi­nął mały pie­sek. Znalazcę pro­szę o zwrot zgu­by… A mnie gdzieś ucie­kła mło­dość. Może ktoś widział lub zna­lazł? Miała ide­al­ną figu­rę i pięk­ną mło­dą twarz. Była taka weso­ła i rado­sna, lubi­ła się śmiać i tań­czyć. Bardzo za nią tęsk­nię i chcia­ła­bym ją odzy­skać. Temu kto mi ją odda dam wspa­nia­łą nagro­dę – dzie­sięć pro­cent zna­leź­ne­go. Właścicielka …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/ogloszenie/