Tag: wielkanoc

Przed Wielkanocą

Już nie­dłu­go Zmartwychwstanie, w doma wszyst­ko cze­ko na nie. Stół przy­bra­ny od para­dy, som mazur­ki i rola­dy. I kro­szon­ki i wen­dzon­ki, a w koszyc­ku tyż świen­con­ki. Som i wusz­ty, bale­ro­ny, dwa galer­ty i bon­bo­ny. Jest tyż zista i koło­cze z makiem, syrem, som syn­ko­cze. Gryfny kokot sie­dzi w jaj­cach, hazok dusi sie zaś w gar­cach. Wszystko wonio i paru­je, chop zaś w pie­cu mi haj­cu­je. Jo uwi­jom sie …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2012/04/przed-wielkanoca/